Při dešti
Eva Denková - Poláčková
Ulice
se hemží
pestrobarevnými
klobouky hub.
Narůstají s deštěm.
A lidé
schovaní
v suchém podhoubí
se proplétají
městem.
Neohrabaně
- s otazníkem v očích...

Rozdováděné kapky
se na kolotoči
větru točí.
Bubnují k tanci
svým družkám
v loužích.
- Nepřetržitě
znervóznělé nebe
kouří
- když zklidní se,
lunapark
zastaví.


Autorkou všech literárních děl je Eva Denková - Poláčková.
Pokud budete mít zájem díla kdekoliv použít, kontaktujte nás na   polackova@poezie.euweb.cz
»   Naše odkazy   »       Básničky   |   Zeměpis   |   Básničky pro dobrou pohodu   |   Koupelny, podlahy, střechy