Povodeň
Eva Denková - Poláčková
Mokro
a bahno.
Voda crčí.
Žene se
vpřed,
jak o závod.
Nesmlouvavá.
Dravá.
Neví,
co se sluší,
nechává
za sebou
jenom spoušť.
Co bylo.
Není.
Leje. Prší.
V zrcadle
vody
se obraz
zkázy
odráží.
Kolika lidem
zbyly
jenom
slzy
a z důvěrně
známých
míst
vzpomínky,
co křídly
stesku
bezmocně
na prázdnotu
naráží.


Autorkou všech literárních děl je Eva Denková - Poláčková.
Pokud budete mít zájem díla kdekoliv použít, kontaktujte nás na   polackova@poezie.euweb.cz
»   Naše odkazy   »       Básničky   |   Zeměpis   |   Básničky pro dobrou pohodu   |   Koupelny, podlahy, střechy